[PL] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przekazanychprzez mnie w tym formularzu w celu informowania mnie o usługachza pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub SMS-a.Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana.
Administratorem podanych danych jest SZEF SZASZŁYK WARSZAWA Sp. z o.o. ul. Ludwika Rydygiera 16/1, Wrocław, 50-249.Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia ofertyna podstawie prawnie uzasadnionego interesu SZEF SZASZŁYK WARSZAWA Sp. z o.o. (art. 6(1) lit f RODO) przejawiającego się w odpowiedzina zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie.
------------------------------------------------------------------------------------
[RU] Я даю согласие на обработку и совместное использование персональных данных,предоставленных мною в этой форме для информирование меняо услугах по электронной почте, телефону или текстовое сообщение.Согласие может быть отозвано в любое время.
Администратором предоставленных данных является SZEF SZASZŁYK WARSZAWA Sp. z o.o. ul. Ludwika Rydygiera 16/1, Wrocław, 50-249.Персональные данные будут обрабатываться в контактных целях и для представления предложенияна основе законного интереса SZEF SZASZŁYK WARSZAWA Sp. z o.o. (art. 6(1) lit f RODO), которая появляется в ответна вопрос, заданный через контактную форму.